Tekints rám!

 

Reám tekint szemed,
Titkokkal teli tenger,
Te, kitől származnak
A lélekig áradó vizek,
Megismerhetlek-e
Egyszer még tégedet?
Megismerhetem-e
Azt, amit vizeid
Végtelen mélyei
Előlem rejtenek?

Te megfoghatatlan,
Meleg, tiszta sugár!
Hol van a forrásod
Te fénnyel teli ár?
Miről szól szótlanul
Meghitt tekinteted,
Ha olykor rám talál?

De nézz, csak nézzél rám,
Oltsad lelkem szomját,
Ontva ontsd szaporán
Messzi-más világod
Bódító italát!...